Transplantácia kostnej drene u detí

Transplantácia kostnej drene je náročná liečebná metódá indikovaná pre viacero typov zhubných ochorení (leukémie, lymfómy, iné nádorové ochorenia), vrodené a získané poruchy krvotvorby, vrodené poruchy imunitného systému a niektoré vrodené ochorenia látkovej premeny. Na tejto stránke budú pravidelne doplňované odborné informácie o procese transplantácie krvotvorných buniek ako aj publikácie viažúce sa na proces transplantácie a post-transplantačné obdobie pacientov, ako aj informácie o ochoreniach pri ktorých je proces transplantácie krvotvorných buniek možnou liečebnou metódou k prekonaniu daného ochorenia.

 

Dokumenty na stiahnutie

Transplantácia kostnej drene MUDr. Júlia Horáková, PhD. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
  

 

ODBORNÉ A PACIENTSKE ZDRUŽENIA


BMT/SCT CLUB - Bone Marrow and Stem Cell Transplant Survivors Club - spoločnosť pacientov po transplantácii kostnej drene a krvotvorných buniek. Klub pacientov je dostupný na sociálnej sieti facebook ale nájdete informácie o klube aj na ich webovej stránke. Nájdete tu autentické výpovede detských ale aj dospelých pacientov žijúci svoj život po transplantácii.Cieľom klubu je zdieľanie a vzájomná podpora, inšpirácia na život po transplantácii.


EBMT - európske združenie pre transplantáciu kostnej drene, krvotvornych buniek. Platforma pre profesionálov v oblasti onkologických a život ohrozujucich ochorení krvi, s cieľom zdokonalovať proces tranplantácie krvotvornych buniek, bunkovú terapiu, vzdelávať v tejto oblasti a v neposlednom rade poskytovať radu a podporu zainteresovaným  skupinám, ako sú lekári, zdravotné sestry, ošetrovateľský personál, samotní pacienti a ich rodinní príslušníci.

 


ASBMT - americká spoločnosť pre transplantáciu krvotvorných buniek je medzinárodnou členskou organizáciou združujúcou viac ako 2000 lekárov, výskumníkov a odborníkov v oblasti zdravotnáckej starostlivosti s cieľom propagovať výsledky výskumu v oblasti transplantácie krvotvorných buniek a bunkovej terapii, vzdelávanie v danej oblasti, vydávanie odborných publikácií. Zámerom spoločnosti je aj rozvoj a zdokonaľovanie štandardov pre autológny a alogénny typ procesu transplantácie krvotvorných buniek.