Linky pomoci

Keď sa človek ocitne v krízových životných situáciách, až vtedy zisťuje, kto sú ľudia s veľkým srdcom a s otvorenou nezištnou náručou. Onkologické ochorenie dieťaťa, proces transplantácie kostnej drene sú životné situácie, kedy môžete potrebovať pomocnú ruku aj mimo Vašej rodiny. Snažili sme sa na jednom mieste poskytnúť základné informácie o spoločnostiach a ľudí v nich, ktorí Vám tú pomocnú ruku podajú.

 

Svetielko pomoci

SVETIELKO POMOCI poskytuje komplexnú a celoročnú pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, rodinám s deťmi v konečnom štádiu choroby a rodinám, ktoré stratili dieťa v dôsledku rakoviny. Pomoc je bezplatná a poskytovaná v rámci Košického a Prešovského kraja.

 

Starostlivosť o deti v čase liečby

 

Starostlivosť o deti po liečbe

 

Starostlivosť o deti v terminálnom štádiu ochorenia


Pod krídlami Dominiky

Poskytujeme hospicovú starostlivosť najmä onkologickým pacientom a dlhodobo chorým deťom. Poskytujeme bezplatnú prepravu do zdravotníckych zariadení pre onkologických pacientov. Poskytujeme tiež služby psychológa a sociálneho pracovníka pre rodiny s onkologicky chorými deťmi, ako aj  informačného servisu pre rodiny s deťmi na onkologické ochorenie.

 

Naším cieľom je aby deti v terminálnom štádiu ochorenia nemuseli posledné chvíle tráviť v nemocnici.

 

Prevozom chceme deťom zabezpečiť komfortné cestovanie, čo pri prevoze sanitkou nie je možné nakoľko je to väčšinou zberná sanitka, kde sa vezie viac pacientov s rôznymi diagnózami.

 

Organizujeme stretnutie rodím po strate dieťaťa so psychológom.


Úsmev pre deti

Aktívna pomoc pre deti na onkológii v Banskej Bystrici. Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre onkologicky choré deti a ich rodinných príslušníkov.


Liga proti rakovine

Nezávislá charitatívna nezisková organizácia spolupracujúca so 40 organizáciami z 28 štátov Európy a inými organizáciami vo svete. Do portfólia aktivít Ligy proti rakovine patrí Deň narcisov, Onkologická výchova na školách, OnkOlympiáda a ďaľšie. Liga proti rakovine otvorila v Bratislave, v Košiciach a v Martine Centrá pomoci, v ktorých ponúka bezplatné služby vo forme rehabilitácií, fyzioterapie, informačné a poradenské služby.