Naši partneri

Projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM v roku 2015 podporujú:

Spoločnosť DM Drogerie Markt, s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje a dodáva detským pacientom a ich rodičom balík hygienických a sanitárnych vecí potrebných počas procesu transplantácie na Oddelení transplantácie kostnej drene DFNsP v Bratislave. Súpis dodávaného tovaru.


„Spoločnosť dm drogerie markt Slovensko rozumie pod sociálnou zodpovednosťou, okrem iného, príkladné pôsobenie  vo svojom okolí vo forme osvetových projektov či darcovstva. Váš projekt sme sa rozhodli podporiť najmä na základe detailne vypracovanej žiadosti, ktorá bola v súlade s filozofiou našej spoločnosti.Ako predajňa drogériového tovaru vieme poskytnúť potrebný hygienický a sanitárny tovar a sme radi, že aspoň v malej miere pomôžeme rodinám uľahčiť situáciu v tak ťažkých chvíľach.“

Mgr. Martina Jurická
Referentka marketingu
Referent Marketing
dm drogerie markt, s.r.o.

OZ Avo

Občianske združenie podporilo projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM finančne vo výške 3000€


Občianske združenie AVO,  Asociácia pre vzdelávanie v onkológii, má už v svojom názve zahrnuté vzdelávanie a od svojho vzniku sa venuje aktivitám súvisiacim s pomocou pacientom aj profesionálom v odbore onkológia. Projekt POMÁHAME S ÚSMEVOM, na ktorom participujeme, je  výborne profesionálne vypracovaný a odborne podporený prim. MUDr.J.Horákovou, PhD, pričom ústrednou myšlienkou je podpora detských pacientov a ich rodičov v ťažkej životnej etape, počas transplantácie krvotvorných buniek. Uvedomujeme si dôležitosť prepojenia profesionálnej zdravotnej starostlivosti a ostatnej “laickej” verejnosti, či už na báze edukatívnej alebo v praktickom živote. Zámery projektu POMÁHAME S ÚSMEVOM sú veľmi podobné cieľom AVO, preto budeme radi rozvíjať ďalšiu spoluprácu.

MUDr. Zuzana Hlavatá, PhD.