Aktuality

„Všednosti“, ktoré robia život životom.

Bude to už  takmer tri roky od vtedy, čo bol náš najmladší syn transplantovaný. Ubehli veľmi rýchlo napriek tomu, že sme prežívali aj obdobia naplnené strachom, úzkosťami a obavami o budúcnosť syna a našej celej rodiny. Kto prešiel obdobným životným osudom alebo ním práve prechádza, vie , čo všetko sa zosype na rodinu v čase, keď je dieťa alebo rodič dlhodobo a ťažko chorý. Nie o tom však chcem písať. Akokoľvek kruto to bude znieť, na ceste utrpenia nášho syna som sa veľa naučila, okrem iného akú vzácnu príchuť majú „všednosti nášho života“.

Výročná správa 2016

Výročná správa 2016

Rok sa s rokom stretol a je tu čas znovu ukázať, ako sme naložili s prostriedkami v projekte Pomáhajme s úsmevom.  Pozrite si, kto je v našom tíme, akým hlavným projektom sme sa venovali a ako to vyzeralo s našou ekonomikou 🙂

titulka výročná správa

Darovanie kostnej drene: kto môže byť darca?

Darovanie krvotvorných buniek je život zachraňujúci čin. Bez neho by transplantácia kostnej drene nebola možná. Najčastejšie je darcom rodinný príslušník či súrodenec pacienta. Ak má byť transplantácia krvotvorných buniek úspešná, musí byť zhoda v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu. Najväčšia zhoda v týchto antigénoch je zvyčajne medzi rodinnými príslušníkmi, najmä súrodencami, kde je až 25% pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu. Predsa len podobnosť organizmu je v tomto prípade oveľa pravdepodobnejšia ako pri nepríbuznom darcovi.

Medzinárodný deň detí s rakovinou

medzinárdodný deň detí s rakovinou

Každé dieťa, keď prechádza ťažkým obdobím – akým je aj liečba onkologického ochorenia, či proces transplantácie kostnej drene, sa chce a vie sa usmievať. Preto Vás chceme vyzvať, ak poznáte v okolí rodinu, ktorá sprevádza svoje dieťa takouto liečbou – nebojte sa povzbudiť, usmiať sa, kontaktovať sa – aby sa necítili, že sú na druhom brehu — aj počas ťažkých chvíľ chcú byť súčaťou života.

Čo je to transplantácia kostnej drene?

Projekt Pomáhame s úsmevom združuje rodičov detí, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom transplantácie kostnej drene. Nie všetci, a väčšinou laici, chápu, čo je to transplantácia kostnej drene a prečo je dôležitá. Prečítajte si, čo v skratke znamená transplantácia kostnej drene

Pomáhame s úsmevom 2016

Rok sa s rokom stretáva a väčšina z nás spomína, čo sme prežili v roku 2016 a možno s napätím očakáva čo prinesie rok 2017. Milí naši priaznivci projektu Pomáhame s úsmevom – ešte v posledných minútach roka 2016 sa chceme poďakovať za Vašu dobročinnosť, podporu, či propagáciu – pomáhali ste nám zjemňovať osudy rodín, ktoré sprevádzajú svoje deti počas transplantácie kostnej drene a onkologickej liečby… 

Naše domáce kino :-)

Dnes večer úplne vypredané.. Zrejme prikúpime nové kreslá ? A samozrejme pukance a cola nemohla chýbať.

Predvianočná burza

Posledné dva dni v týždni sme usporiadali rodičom z Kliniky detskej hematológie a onkológie predvianočnú burzu.

Flamengo v podaní Zuzky Fedorovej

Včerajšie Flamengo v podaní známej tanečnice Zuzky Fedorovej v hudobnom doprovode nemenej známeho gitaristu Morenito de Triana bolo naozaj úžasným zážitkom nielen pre maminy, ale aj deti.

Sme členmi Childhood Cancer International

S potešením Vám oznamujeme, že sme dnes obdržali oficiálnu informáciu o prijatí za plného člena medzinárodnej organizácie CCI.