Darujte 2 % z dane

Veľa rôznych aktivít dokážeme spraviť a mnoho zážitkov prežiť počas niekoľkých mesiacov. Naši Transplanťáci počas niekoľkomesačnej liečby len jednu – beh cez prekážky za zdravým životom.
 
Na tejto prekážkovej dráhe ich podporujeme a bežíme spolu s nimi my rodičia ale aj iní rodinní príslušníci. Je to náročné obdobie života vyžadujúce si veľa energie a vnútornej sily. Bez podpory vonkajšieho sveta ťažko zvládnuteľné.
 
Sme rodičia detí, ktoré prešli onkologickou liečbou a  tramsplantáciou kostnej drene. Rozhodli sme sa povzbudzovať iné rodiny, ktoré sa ocitli v obdobnom životnom období a pomáhať im. 
 

POMÁHAME S ÚSMEVOM A POZÝVAME VÁS POMÁHÁHAŤ SPOLU S NAMI. UCHÁDZAME SA O VAŠU PRIAZEŇ PRI ROZHODOVANÍ O VENOVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ ZA ROK 2018. 

 

Údaje o prijímateľovi:  

Obchodné meno (názov): SMILE n.o.

Sídlo: Jána Hollého 5, 91701 Trnava

IČO: 37986180

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

 

Prinášame vám návod, čo je potrebné spraviť, keď ste sa rozhodli pomáhať spolu s nami. Organizácia SMILE n.o. spravuje všetky aktivity POMÁHAME S ÚSMEVOM.
 

ZAMESTNANEC

 

Je potrebné, aby ste do 15.2.2019 požiadali svojho zamestnávateľa, o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018. Váš zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná vaše ročné zúčtovanie a vystaví vám potvrdenie o zaplatení dane, ktoré spolu s vyplneným vyhlásením o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane, doručíte do 30.4.2019 na Daňový úrad v mieste svojho bydliska. 2% z dane poukazujú zamestnanci, 3% z dane môžu poukázať dobrovoľníci, ktorí odpracovali v roku 2018 viac minimálne 40 dobrovoľníckych hodín.

 

  • Tlačivo VYHLÁSENIE na venovanie 2% z daní za rok 2018 (je predvyplnené)

 

  • Tlačivo ŽIADOSŤ o ročné zúčtovanie dane za rok 2018

 

  • Tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane za rok 2018

 

FYZICKÁ OSOBA

 

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 2% (3%)  zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi:

 

  • Daňové priznanie FO typ A – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (predvyplnené)

 

  • Daňové priznanie FO typ B – XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona (v danom oddieli uveďte horeuvedené údaje o prijímateľovi SMILE n.o.)

 

PRÁVNICKÁ OSOBA

 

Je potrebné, aby ste vo svojom daňovom priznaní vyhlásili, že suma zodpovedajúca 1% (2%) zaplatenej dane sa má poukázať určenému prijímateľovi/prijímateľom

 

IV. časť – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

 

  • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane 

 

  • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

 

Ďakujeme Vám 🙂